Ulvögatan 12, 211 24 Malmö

Industriunderhåll

Industriunderhåll.

Termisk sprutning möjliggör att ge specifika ytor, specifika egenskaper. Tekniken ökar livslängden på era detaljer och besparar er dyra investeringar i nyanskaffningar av motsvarande produkter. Effekten blir att ni får en säkrare, stabilare och mer kostnadseffektiv produktion.

Våra metoder.

Termisk sprutning går att använda med flera olika metoder. Vi har valt att arbeta med följande metoder:

HVOF (High Velocity Oxygen Fuel)

Plasma

Ljusbåge

Flamsprutning – Tråd

Flamsprutning – Pulver

Analys av applikation.

Vi utför även applikationsanalys då det finns behov av det. Vi hjälper er med design av skikt, val av material samt applikationsmetod. På så sätt skapar vi de bästa egenskaperna som era applikationer/produkter är i behov av.

Maskinbearbetning.

TSE utför maskinbearbetning av både nya komponenter samt reparationer av befintliga. Vi arbetar både med precisionsbearbetning av prototyper/serier eller grovbearbetning där man vill avverka mycket material på kort tid.

Manuell / CNC-svarvning upp till 10.000 mm längd

Rundslipning Ø 1000 mm, längd 5000 mm (längre detaljer slipas i svarv)

Fräsning: Manuell och CNC

Prototyp och Serietillverkning

Superfinering / Polering <Ra 0,05

Arborrning

Karusellsvarvning

På era villkor.

Har Ni som kund egna specifikationer så utför vi beläggning och maskinbearbetning enligt era krav och önskemål.

Skiktegenskaper.

Slitage / Erosion

Abrasion

Korrosion

Hög -/ Lågfriktion

Ledande / Icke ledande

Återbyggnad

TBC

Vad är termisk sprutning?

Termisk sprutning är olika processer för beläggning av smälta eller uppvärmda material som sprutas på en yta. Materialet som sprutas på ytan värm upp genom olika metoder som t.ex. ljusbåge eller plasma. Termisk sprutning kan applicera beläggningar på några millimeter till några mikrometer, beroende på vilket råvarumaterial man har valt och vilken process som används. Utbudet av råvarumaterial för termisk sprutning är stort – Vi erbjuder mer än 20 olika material för beläggning.

När en beläggning ska läggas så matas tråd eller pulver till en enhet som smälter materialet (eller hettar upp materialet till ett halv-smält nivå) och sprutar materialet på anläggningen som ska beläggas. Vi använder oss av flera olika metoder (se Våra metoder ovanför).