Ulvögatan 12, 211 24 Malmö

Miljö & Kvalitet

Vi bryr oss.

För oss är det viktigt att skapa en hållbar verksamhet som överensstämmer med våra kunders krav på kvalitet och utförande.

Återvinning.

Genom att reparera och förädla komponenter så återvinner vi komponenter vars livscykel annars skulle varit slut. Detta gör termisk sprutning till en metod som ger kunden ett mervärde samtidigt som man sparar miljön. Restprodukter från vår produktion återvinner vi i många fall genom separation i den mån det är möjligt.

Miljö och kvalitet.

TSE har samtliga tillstånd och verkar kontinuerligt för bra yttre och inre miljö, för bra kvalitet i både utförande och planering. Vår erfarenhet säger att det ger trygghet för våra kunder vilket gör att de ofta kommer tillbaka med nya utmaningar till oss.

ISO 9001 och ISO 14001.

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och 14001 och arbetar ständigt för utveckling och förbättring av arbetsmiljö och miljö.

A3CERT_ISO 9001
A3CERT_ISO 14001