Ulvögatan 12, 211 24 Malmö

Mobila Arbeten

Mobila arbeten.

När applikationer är omöjliga att demontera, är tidskrävande och generellt svåra att förflytta så utför vi termisk sprutning på plats hos Er och kräver projektet det så utför vi även mobil bearbetning på plats, tex. svarvning, fräsning och slipning.

Våra metoder.

På plats hos er som kund kan vi utföra följande:

Termisk sprutning

Slipning

Svarvning

Fräsning

Industriunderhåll

Arborrning

Analys.

Om ni har projekt som ni vill ha utfört mobilt eller om ni helt enkelt vill veta om det är den bästa lösning så hjälper vi er. Vi går igenom projektet tillsammans för att utifrån det kunna erbjuda vår bästa lösning. Vi kommer att hjälpa er till rätt metod, lämpligt material och vi kommer att använda den bearbetning som är bäst lämpad för ert eller era projekt.

Kontakta oss för en professionell analys där vi går igenom hela händelseförloppet tillsammans.

På era villkor.

Har Ni som kund svårhanterliga applikationer så utför vi mobila arbeten och bearbetning på plats hos er enligt era villkor.

Vad är mobila arbeten?

Det finns applikationer som är svåra, tidskrävande och ibland omöjliga att demontera och skicka till en verkstad för beläggning med Termisk sprutning, både med eller utan bearbetning. Vi kan då oftast lösa detta genom att göra detta på plats hos Er som kund, ett så kallat Mobilt arbete. Det kan utföras med t.ex. HVOF eller ljusbåge i en pappersmaskin, i en förbränningsanläggning eller flamsprutning av ett lagerläge på en plattform. Kräver applikationen bearbetning så ordnar vi detta också genom mobil bearbetning, vare sig det är svarvning, fräsning eller slipning.