Ulvögatan 12, 211 24 Malmö

Termisk sprutning

Ökar livslängden.

Termisk sprutning möjliggör att ge specifika ytor, specifika egenskaper. Tekniken ökar livslängden på era detaljer och besparar er dyra investeringar i nyanskaffningar av motsvarande produkter. Effekten blir att ni får en säkrare, stabilare och mer kostnadseffektiv produktion.

Våra metoder.

Termisk sprutning går att använda med flera olika metoder. Vi har valt att arbeta med följande metoder:

HVAF (High Velocity Air Fuel)

HVOF (High Velocity Oxygen Fuel)

Plasma

Ljusbåge

Flamsprutning – Tråd

Flamsprutning – Pulver

Analys av applikation.

Vi utför även applikationsanalys då det finns behov av det. Vi hjälper er med design av skikt, val av material samt applikationsmetod. På så sätt skapar vi de bästa egenskaperna som era applikationer/produkter är i behov av.

Maskinbearbetning.

TSE utför maskinbearbetning av både nya komponenter samt reparationer av befintliga. Vi arbetar både med precisionsbearbetning av prototyper/serier eller grovbearbetning där man vill avverka mycket material på kort tid.

Manuell / CNC-svarvning upp till 10.000 mm längd

Rundslipning Ø 1000 mm, längd 5000 mm (längre detaljer slipas i svarv)

Fräsning: Manuell och CNC

Prototyp och Serietillverkning

Superfinering / Polering <Ra 0,05

Arborrning

Karusellsvarvning

På era villkor.

Har Ni som kund egna specifikationer så utför vi beläggning och maskinbearbetning enligt era krav och önskemål.

Skiktegenskaper.

Abrasion / Erosion

Kaviation

Korrosion

Hög -/ Lågfriktion

Ledande / Icke ledande

Återbyggnad

TBC (Thermal Barrier Coating)

Vad är termisk sprutning?

Termisk sprutning är en gemensam benämning för en rad olika processer för beläggning där man genom en värmekälla av antingen elektricitet (plasma eller ljusbåge) eller brännkammare (gas) smälter eller värmer upp material som sprutas på en yta. Vanliga metoder är t.ex. HVAF, HVOF, Flamsprutning, ljusbåge eller plasma och med Termisk sprutning kan man applicera skikt från 0 och upp till 20 mm (tex babbitt-lager), beroende på vilket tillsatsmaterial man har valt samt vilken process som används, dock är vanligtvis skikten mellan 100-2000 µ. Utbudet av tillsatsmaterial för termisk sprutning är stort och kan idag erbjuda beläggningar för att skapa alla möjliga skiktegenskaperna och materialkombinationer utan att påverka substratet/detaljens egenskaper.

Om Termisk sprutning är nytt för Er eller om Ni bara vill veta mer om tex. metoder, material, applikationer, möjligheter eller begränsningar så kontakta oss gärna!